Bergvärmepump & Jordvärmepump

Bergvärmepump och Jordvärmepump fungerar på samma sätt fast de hämtar sin energi på olika sätt, antingen i berggrunden eller i jorden. Att installera bergvärme är oftast det dyrare av de två då själva borrandet kostar mer än att gräva ner en jordvärmekabel, men skulle det krävas en större återställning av en trädgård efter en jordvärmekabelläggning kan detta väl bli lika dyrt. Vad som passar just ditt hem bäst beror dels på vart du bor i Sverige, hur din trädgård ser ut samt, hur långt du kan tänkas ha ner till berggrund samt hur stort ingrepp du är beredd att göra i din trädgård

Vad kostar det att installera bergvärme?

Vi förutsätter att du redan har ett vattenburet system i din bostad, om du inte har det så måste du installera det först. (läs mer här).

Man brukar säga att det kostar mellan 100 000 och 200 000 kronor att installera bergvärme. Anledningen till att det är ett stort spann är att det finns bergvärmepumpar i många prisklasser och storlekar och kostnaden för borrning/installation kan skilja sig mycket åt. Om du vill ha en separat varmvattenberedare till din bergvärmepump blir kostnaden på denna + installationen också dyrare. Borrningen och installationen är en stor del av kostnaden och denna kan variera mycket beroende på hur långt man måste borra för att nå berg. 

Räkna med att kostnaden för bergvärmepumpen är mellan 40 till 100 tusen kronor och borrning/installation mellan 60 000 – 120 000 kronor. 

Du får använda ROT-uppdrag på installationen/borrningen på 30% (upp till 50 000 kronor per person och år).

Hur länge håller ett borrat bergvärmehål?

Ett hål i berget är för evigt – men man räknar med att det material man använder i hålet har en livslängd på cirka 100 år.

Vad kostar det att installera jordvärme?

Ungefär samma spann som med bergvärme, det vill säga 100 000 till 200 000 kronor. Grävning och läggning av kollektorslang (den slang som är nedgrävd och som används för att hämta energi ur jorden) är ofta betydligt billigare än att borra ett hål för bergvärme.

Hur länge håller bergvärmepump / jordvärmepump?

Pumpens livslängd varierar, men man brukar räkna med cirka 15-20 år. Men i realiteten kan de såklart gå sönder tidigare än så eller långt senare. En del komponenter kan vara värda att byta om något fel uppstår, men själva kompressorn är ganska dyr att byta ut; hjärtat i värmepumpen. Hur länge en värmepump håller beror också på hur många timmar den körs. Antal drifttimmar per år kan variera kraftigt beroende på var i landet du bor.

Är det värt att laga eller ska man köpa en ny bergvärmepump/jordvärmepump?

Det beror på vad som går sönder. Är det kompressorn är det troligtvis en ganska dyr reparation. Är din värmepump närmare 15 år eller äldre så finns det även energivinster med att byta ut din värmepump då en nyare troligtvis är mer effektiv än din gamla.

Inverterstyrd eller konventionell kompressor?

En värmepump med en konventionell kompressor har en fast inställd hastighet och justerar sedan temperaturen genom att starta och stoppa med olika mellanrum. En Inverterstyrd kompressor kan istället reglera varvtalet och på så sätt producera olika mycket värme beroende på behovet. Det finns för- och nackdelar med båda typer. En inverterstyrd är en lite mer modern teknik – men den är också dyrare i inköp. Har du inte en extern varmvattenberedare kan till exempel en inverterstyrd vara mer effektiv på att producera varmvatten snabbt. Det finns många för- och nackdelar och vi kommer att skriva en mer ingående artikel om dessa skillnader längre fram.