Service av värmepump

Bör man serva sin värmepump med jämna intervall? Vad kan man göra själv och vad behöver man hjälp med? Det beror lite på vilken typ av värmepump du har. Vi hjälper dig på vägen

Måste man serva sin värmepump?

För att värmepumpen ska fungera optimalt är det viktigt att sköta om den. Det finns många saker du kan kontrollera och göra själv för att se till att allt är som det ska, men ibland kan man behöva göra en större service när man går igenom olika värden och temperaturer i pumpen och gör olika typer av luftningar och kontroller av köldmedlet.

Håll din luft-luftvärmepump ren!

Har du en luft-luftvärmepump är det viktigt att du håller utedelen ren från skräp och snö för att den ska fungera optimalt och hålla så länge som möjligt. Innedelen bör du med jämna mellanrum dammsugas ren från damm.

Hur ofta ska man göra service på sin värmepump?

Vartannat eller vad tredje år rekommenderas det att man gör en service. Om du gör det själv eller anlitar någon beror på vilken pump du har och vilka kunskaper du själv besitter.

Vad ingår vid en värmepumpservice av en bergvärmepump?

Vanligtvis ingår det en kontroll, luftning och optimering.

Kontroll av flödet av köldbäraren, rengöring och kontroll av filter, nivån i expansionskärlet, kontroll av eventuella missljud, kontroll av larmlogg och alla temperaturer.

Luftning av ledningar och varmvattenberedare och optimering av värmeinställningar och varmvatteninställningar.

Vad kostar det att serva värmepumpen?

Det beror på vilken typ av värmepump du har. En service av en bergvärme-/jordvärme-pump kostar cirka 2000 kronor. Du kan ofta få en uppskattning av företaget på förhand för just din bergvärmepumptyp.