Byta ut befintlig värmepump?

Om du har en äldre värmepump som inte är så effektiv kan det vara värt att börja fundera på att byta ut den mot en ny modernare. En modern värmepump har sannolikt ett bättre COP-värde, alltså du får en bättre värmeutvinning på den el du skickar in i pumpen.

En kort sammanfattning av livslängden för de olika värmepumparna

  • Luft-luftvärmepump, cirka 10-15 år
  • Bergvärmepump, cirka 15-20 år
  • Luft-vattenvärmepump, cirka 15-20 år
  • Frånluftsvärmepump, cirka 15-20 år

Hur länge håller en värmepump?

Det beror på vad det är för typ av värmepump – och det kan variera stort mellan olika tillverkare, modeller, hur hårt den har gått, hur den varit servad, om du har tur eller inte – ja en massor med olika faktorer.

Hur länge håller en bergvärmepump/jordvärmepump?

Man brukar uppskatta livslängden på en bergvärmepump till 15-20 år, men det finns värmepumpar som håller betydligt längre än så – och givetvis några som inte håller sina 15 år. Men det finns inget som säger att man ska byta ut sin värmepump i förtid om den fortfarande fungerar bra. Det är helt enkelt ett avvägande i hur bra den fungerar idag, hur gammal den är och vilka eventuella fördelar du skulle få med en ny värmepump.

Hur länge håller en luft-luftvärmepump?

Detta är den billigaste typen av värmepumpar och de brukar ofta också ha den lägsta livslängden. Man brukar säga att livslängden på en luftluftvärmepump är mellan tummen och pekfingret cirka 10 till 15 år. För att en luftvärmepump ska hålla i det längre spannet är det viktigt att man sköter service och håller utedelen ren.

Hur länge håller en luft-vattenvärmepump?

Man brukar räkna med ungefär samma livslängd som bergvärmepumpar/jordvärmepumpar, det vill säga 15-20 år. Men det är som med de andra pumptyperna många faktorer som spelar in vad den faktiska livslängden blir.

När vet man att det är dags att byta ut värmepumpen?

Om värmen slutar fungera – eller om du märker att den slår om till elpatron allt oftare kan det vara dags att undersöka dina värmepump. Även om säkringar börjar gå allt oftare – eller om varmvattnet plötsligt inte fungerar som det tidigare har gjort. Gäller det en värmepump som använder sig av en kompressor (frånluft, luftvatten och berg/jordvärmepump) brukar man säga att det är lönsamt att reparera om den är yngre än 16 år. Kretskort, säkringar och liknande kan vara relativt billigt att reparera jämfört mot att byta kompressor.

En bergvärme/jordvärmepump är dimensionerad att klara ungefär 80 000 drifttimmar. På många pumpar kan man se total drifttid på en display.