Värmepumpar i Glommen

Det finns ett lokalt företag i Glommen som sysslar med värmepumpar och du kan du hitta mer information om den här.
Värmepumpsföretaget i Glommen kan förhoppningsvis hjälpa dig med ditt behov av värmepump, oavsett om det är nyinstallation, utbyte eller kanske bara en service.

Installera värmepump i Glommen

Följande företag arbetar på något sätt med värmepumpar och uppvärmningslösningar. Vi rekommenderar att du tar kontakt med en eller ett par olika.

Glommens Rör & Mek AB

Långaveka 107, 311 98 Glommen, Sverige

Kort fakta om Glommen

Glommen är en tätort i Morups distrikt (Morups socken) i Falkenbergs kommun, Hallands län. Glommen har vuxit upp som ett fiskeläge. Fortfarande finns en mycket använd fiskehamn och under sommaren arrangeras Glommens kräftfestival. Under senare decennier har orten även utvecklats mot att bli en förort till Falkenberg, med arbetspendling till Falkenberg och Varberg. Glumstenen, ett flyttblock, finns omnämnt redan under 1000-talet. Denna sten har fungerat som ett landmärke för sjöfarten och har också givit orten dess namn. Strax söder om Glommen ligger sedan 1840-talet Morups Tånge fyr, som har övertagit stenens funktion som ledning för sjöfarten.