Värmepumpar Ingelstad

Ingelstad är en mindre ort (cirka 1894 invånare i tätorten, 2022). Det finns ett lokalt företag i Ingelstad som sysslar med värmepumpar och du kan du hitta mer information om den här.
Värmepumpsföretaget i Ingelstad kan förhoppningsvis hjälpa dig med ditt behov av värmepump, oavsett om det är nyinstallation, utbyte eller kanske bara en service.

Installera värmepump i Ingelstad

Följande företag arbetar på något sätt med värmepumpar och uppvärmningslösningar. Vi rekommenderar att du tar kontakt med en eller ett par olika.

Kort fakta om Ingelstad

Ingelstad är en tätort i Växjö kommun i Kronobergs län och ? numera ? kyrkby i Östra Torsås socken. Ingelstad var ursprungligen en by vars ägor omfattade den nuvarande tätortens västra del. Genom Ingelstads västra utkant drogs 1897 Växjö?Tingsryds Järnväg och den moderna tätorten växte fram som ett stationssamhälle. Ingelstad utvidgades senare österut tills Ingelstad växte ihop med den tidigare kyrkbyn Torsås, som därefter kom att uppfattas som en del av tätorten Ingelstad. Detta förklarar begreppsförvirringen mellan tätortens namn (Ingelstad) och distriktets/socknens namn (Östra Torsås).