Värmepumpar i Kopparberg

Kopparberg är en mindre ort (cirka 2900 invånare i tätorten, 2022). Det finns ett lokalt företag i Kopparberg som sysslar med värmepumpar och du kan du hitta mer information om den här.
Värmepumpsföretaget i Kopparberg kan förhoppningsvis hjälpa dig med ditt behov av värmepump, oavsett om det är nyinstallation, utbyte eller kanske bara en service.

Installera värmepump i Kopparberg

Följande företag arbetar på något sätt med värmepumpar och uppvärmningslösningar. Vi rekommenderar att du tar kontakt med en eller ett par olika.

Lst Fastighetsteknik Ab

Konstmästaregatan 22, 714 30 Kopparberg, Sverige

Kort fakta om Kopparberg

Kopparberg är en tätort i Västmanland samt centralort i Ljusnarsbergs kommun i Örebro län. Till tätorten räknas även det intilliggande Bångbro. Orten är belägen vid riksväg 63.