Värmepumpar i Vikbolandet

Det finns ett lokalt företag i Vikbolandet som sysslar med värmepumpar och du kan du hitta mer information om den här.
Värmepumpsföretaget i Vikbolandet kan förhoppningsvis hjälpa dig med ditt behov av värmepump, oavsett om det är nyinstallation, utbyte eller kanske bara en service.

Installera värmepump i Vikbolandet

Följande företag arbetar på något sätt med värmepumpar och uppvärmningslösningar. Vi rekommenderar att du tar kontakt med en eller ett par olika.

Peking Energi & VVS AB

Fyrvägen 8, 610 25 Vikbolandet, Sverige

Kort fakta om Vikbolandet

Vikbolandet är en cirka 59 700 hektar stor halvö som från Östergötland skjuter ut i Östersjön, avgränsad i norr av Bråviken och i söder av viken Slätbaken. Halvön, som till stor del utgörs av åkermark, består av ett antal socknar som är belägna huvudsakligen i Norrköpings kommun. Utanför Arkösund på halvöns östligaste del återfinns den nordligaste delen av Östgötaskärgården. Vikbolandet är en av de fornlämningstätaste platserna i Östergötland, som i sin tur är ett av de fornlämningstätaste länen i landet med cirka 60 000 kända fornlämningar. Historiskt delades Vikbolandet av Björkekinds härad i söder och sydväst och Östkinds härad i norr och nordväst. Området närmast Norrköpings tillhörde Lösings härad. 1967?1974 fanns Vikbolandets kommun, som sedan uppgick i Norrköpings kommun. Vikbolandet har tidigare haft en smalspårig järnväg, Vikbolandsbanan (nedlagd 1960). På Vikbolandet har det under olika tidsperioder funnits tre fästningar och minst sju skansar. Samtliga ligger eller har legat vid kusten eller i skärgården. Den mest kända borgen är Stegeborg som var uppförd på en ö i Slätbaken. En ruin av Stensö borg finns öster om Mauriztsbergs slott. Längre in mot Norrköping finns också rester av Bråborg. Samtliga slottsbyggnader (Stegeborg, Bråborg och Johannisborg (inne vid Norrköpings godsstation) byggdes eller renoverades av Gustav Vasas son Johan III. Det finns ett antal fornborgar på Vikbolandet. De mest kända är Jämjö borg några kilometer sydöst om Östra Husby, och Boberget vid Östra Stenby. På halvön ligger ett fängelse, Anstalten Skenäs i norra delen. Vid norra kusten mot Bråviken ligger slottet Lönö, tidigare bostad för Zarah Leander. Vid Marviken byggdes på 1960-talet ett kärnkraftverk.