Värmepumpar i Sorsele

Sorsele är en mindre ort (cirka 1113 invånare i tätorten, 2022). Det finns ett lokalt företag i Sorsele som sysslar med värmepumpar och du kan du hitta mer information om den här.
Värmepumpsföretaget i Sorsele kan förhoppningsvis hjälpa dig med ditt behov av värmepump, oavsett om det är nyinstallation, utbyte eller kanske bara en service.

Installera värmepump i Sorsele

Följande företag arbetar på något sätt med värmepumpar och uppvärmningslösningar. Vi rekommenderar att du tar kontakt med en eller ett par olika.

Bäcklunds Värme & Sanitet Ab

Strandvägen 11, 924 32 Sorsele, Sverige

Kort fakta om Sorsele

Sorsele är en tätort och centralort i Sorsele kommun. Genom Sorsele flyter den ännu oreglerade Vindelälven. Namnet innehåller efterleden sel, 'lugnvatten'. Förleden är en försvenskning av samiskans Soursså som i sin tur kan komma från ett äldre svenskt Sörsele. En annan förklaring är att Sorsele kommer av det samiska Suörke-suulë, som betyder Grenholmen (Vindelälven grenar sig runt Sorseleholmen, där kyrkplatsen ligger).