Värmepumpar Älvängen

Älvängen är en mindre ort (cirka 6366 invånare i tätorten, 2022). Det finns 2 lokala företag som jobbar med värmepumpar, här kan du hitta mer information om dessa.
De flesta värmepumpsföretag i Älvängen kan troligtvis hjälpa dig med det du behöver veta angående värmepumpar.

Installera värmepump i Älvängen

Följande företag arbetar på något sätt med värmepumpar och uppvärmningslösningar. Vi rekommenderar att du tar kontakt med en eller ett par olika.

Kort fakta om Älvängen

Älvängen är en tätort i Ale kommun i Västra Götalands län. Samhället är beläget drygt tre mil nordost om Göteborg, öster om Göta älv och invid motorvägen E45 och den järnväg som tidigare kallades Bergslagsbanan, men som nu heter Norge/Vänerbanan. Samhället har sitt centrum utmed Göteborgsvägen, den tidigare landsvägen, som sedan början av 1970-talet inte har genomgångstrafik. Älvängen ligger till största delen i Starrkärrs distrikt. Genom att tätorten 2010 växte samman med den tidigare småorten Högstorp och 2015 med Skönningared, ingår den nordligaste delen av tätorten i Skepplanda distrikt.