Värmepumpar Askim

Det finns ett lokalt företag i Askim som sysslar med värmepumpar och du kan du hitta mer information om den här.
Värmepumpsföretaget i Askim kan förhoppningsvis hjälpa dig med ditt behov av värmepump, oavsett om det är nyinstallation, utbyte eller kanske bara en service.

Installera värmepump i Askim

Följande företag arbetar på något sätt med värmepumpar och uppvärmningslösningar. Vi rekommenderar att du tar kontakt med en eller ett par olika.

Kort fakta om Askim

Askim är en stadsdel och ett primärområde i stadsområde Sydväst i Göteborgs kommun. Dess geografiska omfattning är nästan identisk med Askims församling och den tidigare Askims landskommun och Askims socken. Askim är beläget vid Askimsfjorden, som är en del av Kattegatt, och kännetecknas av en ganska bergig terräng. Bebyggelsen är mest koncentrerad till kustområdet, och utgörs till övervägande del av villor. Stadsdelen har en areal på 5 164 hektar. Askims tätort växte 1975 samman med Göteborgs, Kärras och Skintebos tätorter, och redovisas idag av SCB som en del av Göteborgs tätort.