Värmepumpar i Olofstorp

Olofstorp är en mindre ort (cirka 4146 invånare i tätorten, 2022). Det finns ett lokalt företag i Olofstorp som sysslar med värmepumpar och du kan du hitta mer information om den här.
Värmepumpsföretaget i Olofstorp kan förhoppningsvis hjälpa dig med ditt behov av värmepump, oavsett om det är nyinstallation, utbyte eller kanske bara en service.

Installera värmepump i Olofstorp

Följande företag arbetar på något sätt med värmepumpar och uppvärmningslösningar. Vi rekommenderar att du tar kontakt med en eller ett par olika.

Nettovärmepumpar Sverige

Snipebergsvägen 5, 424 91 Olofstorp, Sverige

Kort fakta om Olofstorp

Olofstorp är en tätort och stadsdel i primärområdet Bergum, tillhörande stadsområde Nordost, i nordöstra delen av Göteborgs kommun. Norr om orten går länsväg 190 och genom samhället rinner Lärjeån. Stadsdelen har en areal på 1 819 hektar.