Värmepumpar Sollebrunn

Sollebrunn är en mindre ort (cirka 1523 invånare i tätorten, 2022). Det finns ett lokalt företag i Sollebrunn som sysslar med värmepumpar och du kan du hitta mer information om den här.
Värmepumpsföretaget i Sollebrunn kan förhoppningsvis hjälpa dig med ditt behov av värmepump, oavsett om det är nyinstallation, utbyte eller kanske bara en service.

Installera värmepump i Sollebrunn

Följande företag arbetar på något sätt med värmepumpar och uppvärmningslösningar. Vi rekommenderar att du tar kontakt med en eller ett par olika.

Kort fakta om Sollebrunn

Sollebrunn är en tätort i Alingsås kommun. Den ligger utmed den urgamla vägen från Lödöse (senare Göteborg) till Skara, och vidare upp mot Mälardalen. Efter att landsvägen mellan Vänersborg och Alingsås anlagts på 1700-talet blev den en viktig knutpunkt. Erska kyrka ligger nära söder om tätorten. Sollebrunn har hyst både skjutsstation och tingshus för Bjärke härad, hade 1900-1970 station på Västgötabanan Göteborg-Skara och var 1952-1974 centralort för Bjärke kommun. I Sollebrunn finns grundskola från förskolan till årskurs nio. Skolan heter Sollebrunns skola. I tätorten finns ett äldreboende, Bjärkegården. Idag är Sollebrunn främst en serviceort för den omgivande bygden. 2003 invigdes mitt i samhället en konstfärdigt gjord brunn, kallad "Solle-Brunnen". Sollebrunns AIK och VK Bjärke är idrottsföreningarna i Sollebrunn. De består av volleyboll, gymnastik, fotboll och innebandy. Totalt är över 500 medlemmar engagerade i Sollebrunns AIK. Föreningen bildades 1933. En spelare som har sitt ursprung från Sollebrunns AIK är Robin Söder.